• inžinierska a projektová činnosť
  • domové čistiarne odpadových vôd
  • prevádzkovanie verejných vodovodov kat. V-II
  • prevádzkovanie verejných kanalizácií kat K-I

    (V súlade so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách uvedenom v Z.z.442/2002)

Ing.Peter Reisel - autorizovaný inžinier

Nezábudková 2061, 955 01 TOPOĽČANY
e-mail: reisel@progresing.sk
tel/fax: 038 5323 607
mobil: 0905 350 628